سیب تم

استخاره با قرآن تاروت سه کارتی استخاره با قرآن

پاسخ قرآن به استخاره شمانتیجه استخاره : انجام نده

تفسیر کلی : بد است مورد افتراء و تهمت قرار می گیرید حتما ترک شود.

نتیجه ازدواج : به سختیها و مشقتهایی می افتید که از زندگی سیر می شوید ترک کنید.

نتیجه معامله : بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد ترک کنید.

سوره نور

آیه 11

سوره نور
سوره نور
351
352
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

استخاره آنلاین

گرچه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ، اما اکنون که استخاره قرآنی گرفته اید ، سعی کنید به آن عمل کنید.


محل درج تبلیغپربیننده ترین ها

استخاره با قرآن

ویژه سایدبار
پیج رنک سایت
تبلیغات

پیچک

لوگوی سایت

سیب تم